ขอใบเสนอราคา

Business Email Email for Enterprise Cloud-based SSD Cloud Gate Best Support Highest Security Payment News & Events

Lab and Email Server Research Center Company Information Team and Management Our Awards and Certificate Our Customers Contact Technology Land Co.,Ltd.
TL Lab Company Teams Awards Customers Contact

Support Channels SLA Live Chat Call Center Remote
Support
Ticket
Support
Knowledge base


mail server ไม่ล่ม เร็ว และ ดี

Service Level Agreement (SLA*)


TL พร้อมให้บริการ ระบบอีเมล์ และ Support แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ, ด้วยมาตรฐานการให้บริการ (Service level agreement <= 3 minutes* ) SLA Time*, โดยทางเราให้คำมั่นว่า Ticket หรือ ปัญหาใดๆ ที่ลูกค้าส่งมาทางระบบ Ticket จะได้รับการเปิดภายใน 3 นาที*, และจะได้รับการตอบกลับใน 5 นาที* (ในช่วงวันเวลาทำการ) ไปยัง Email ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งมา, เนื่องจาก "ระบบอีเมล์" ที่ทาง TL ให้บริการนั้น, เป็นระบบที่มีความสำคัญยิ่งแก่หน่วยงานของลูกค้า, ซึ่งใช้เป็นการสื่อสารหลักในยุคปัจจุบันและแทบจะเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

ทีม Support ของเรา ยังถูกฝึกโดยการจำลองสถาณการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ เสมอๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ ทางทีมวิศวกรของเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ระบบ Support ของเราจะมีการแจ้งเตือนไปยังบุคลากรภายในบริษัททันที หากไม่สามารถให้คำตอบหรือให้ความช่วยเหลือได้ภายใต้มาตรฐานการให้บริการแบบ SLA*, เพื่อให้ทีมงานของเราทั้งหมด Focus และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา SLA* ให้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


รวดเร็ว และ มืออาชีพ

ที่ TL เชื่อว่า "การให้บริการหลังการขาย" หรือ Support มีความสำคัญต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก, เนื่องจากผลิตภัณฑ์ และ สินค้าที่ทาง TL จัดจำหน่ายนั้น, เกือบทั้งหมดจะถูกออกแบบและขายให้แก่ หน่วยงานทางธุรกิจเท่านั้น, และ ด้วยความซับซ้อนทางระบบเครือข่ายวิศวกรรม ผนวกกับเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน อาจจะทำให้ลูกค้า ไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือ ใช้งานสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาก ไม่ได้รับการแนะนำที่ดีจากทีมวิศวกรของเรา

ทีมวิศวกร และ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเราทั้งหมด ใช้ Software บริหารจัดการ ปัญหา ผ่านระบบที่มีความเชื่อมั่นระดับโลก จากประเทศออสเตรเลีย, ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล SSL 256 Bit จาก GeoTrust ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเทียบเท่ากับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของธนาคารชั้นนำทั่วโลก

ระบบอีเมล์ มาตรฐานสากล
ปัญหาที่มีความซับซ้อน จะถูก ส่งต่อ (Assign) ไปยังบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ ฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง, ทีมของ TL ยังทำงานใกล้ชิด กับ วิศวกรด้านอีเมล์ จากประเทศออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, เนเธอร์แลนด์, UAE ซึ่งเป็นวิศวกรที่ได้รับความน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการระบบอีเมล์ให้แก่หน่วยงานที่มีชื่อเสียงของโลก

 

 ทุกเสี้ยววินาที คือ ความเสถียรภาพของระบบ


ที่ TL เราเพียบพร้อมไปด้่วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และ มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ Mail Server for Business, ทีมของเราทำงานกันภายใต้ Software ในการบริหารจัดการ Support ที่มีมาตรฐานสูง, ที่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจนถึงปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง, เราพร้อมให้บริการผ่านระบบ Live Chat,​ ทางโทรศัพท์ที่เป็นระบบ Cloud ทำให้คุณสามารถสนทนากับทีมวิศวกรของเราในคุณภาพเสียงระดับ HD,

จนกระทั่งการ Remote ไปยังเครื่องของลูกค้า, หากลูกค้ามีการร้องขอด้วยซอร์ฟแวร์ Desktop Remote Software: Teamviewer for business ของประเทศเยอรมัน, รวมถึงการแก้ไขปัญหาแบบทันทีทันใดด้วยการ Remote ไปยังศูนย์ควบคุมข้อมูล เพื่อส่งคำสั่งไปยังเครื่อง Server ปลายทางที่เกิดปัญหาการทำงาน

ที่ TL มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพการให้บริการ Mail Server เพื่อให้ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึง Mail Server ที่ตั้งอยู่ทุกทวีปทั่วโลก เพื่อรองรับการทำงานทุกรูปแบบ

 


   
หมายเหตุ:
  - ความสามารถของระบบต่างๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ ขึ้นอยู่กับ Package ที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ
  - ช่วงเวลา ความเร็ว และ รูปแบบในการ Support อยู่ภายใต้เงื่อนไข (Support Conditions)
  - รูปถ่ายในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อโฆษณา ภาพถ่ายบางภาพที่แสดงในเว็บไซต์อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  - ความเร็วในการ Support ภายใต้มาตรฐาน SLA อยู่ในเวลาทำการ และ ยกเว้นช่วงเวลาที่ Server หรือระบบมีปัญหา เนื่องจากจะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน
   
  บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด, เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 0105551028207