ประหยัด ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ
ให้คุณได้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ตรงกับจุดประสงค์การใช้งานอย่างตรงจุด

พนักงานที่ใช้ Email อย่างหนักหน่วง

ให้กลุ่มพนังานที่ใช้งาน Email อย่างหนักหน่วงหรือต้องการมีพื้นที่ Email จำนวนมากใช้งานผ่านระบบ Google Workspace เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย หรือฝ่ายนำเข้าส่งออก เป็นต้น

พนักงานที่รับ Email ไม่กี่ฉบับ

มีพนักงานจำนวนมากที่ใช้ Email เพื่อรับข่าวประกาศภายในหรือรับส่ง Email เพื่อการสื่อสารทั่วไปใช้งานผ่าน Cloud Email ของเราซึ่งก็มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว

ใช้งานง่ายแบบที่คุ้นเคย

User ไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานใดๆ ผู้ที่ใช้งานผ่าน Google Workspace ก็ใช้งานระบบเดิมต่อไป ผู้ที่ใช้งานระบบ Cloud Email ก็ใช้งานผ่านหน้า URL ของเราหรือผ่านโปรแกรม Client แบบที่คุ้นเคย

User ที่ใช้งานผ่าน Google Workspace

User ที่ใช้งานผ่าน Google Workspace สามารถใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อม Google Workspace ได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การเช็ค Email ผ่าน Gmail เป็นต้น

User ที่ใช้งานผ่าน Cloud Email

สามารถใช้งานผ่าน Webmail ของเราและผ่าน Client ที่ User คุ้นเคย เช่น MS Outlook Thunderbird เป็นต้น

"ตัวแทน Google อย่างเป็นทางการ (The official partner of Google Cloud)"
ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace อย่างเป็นทางการที่ได้รับการแต่งตั้ง Reviewed by Technologyland on . Official Google Workspace Reseller โดยทีม Support ทั้งหมดที่ได้รับใบรับรองด้านความเชี่ยวชาญจาก Google Rating: 5.0
Trusted by

Experience you can trust