ด้วย Algorithm ที่มีความเสถียร
ทำให้ระบบ Email ทั้ง 2 ทำงานเป็นหนึ่งเดียว

Advance Algorithm

ด้วย Dual DNS ที่เร็วและเสถียรสูง เทคนิคการทำให้รับส่ง Email ด้วยความเร็วสูงซึ่งแทบจะ Realtime ส่งผลทำให้การใช้งาน Email 2 ระบบนั้นมีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

Dual DNS Technologies

Incoming Email Process

Email ขาเข้าทั้งหมดจะถูกวิ่งเข้าที่ระบบ Google Workspace และเมื่อไม่พบ User นั้นใน Google Workspace จะถูกส่งต่อมายังระบบ Cloud Email ซึ่งจะมี Firewall ป้องกันอีกชั้นหนึ่งและ Algorithm ที่ทำให้การรับ Email ภายใน Domain แทบจะ Realtime

Firewall Technologies

Outgoing Email Process

Email ทั้งหมดจะถูกส่งมาที่ Cloud Email และหากพบว่า User ปลายทางอยู่ในระบบ Google Workspace ระบบจะส่ง Email ฉบับนั้นโดยใช้เทคนิค One IP Direction ทำให้กระบวนการนั้นรวดเร็วแบบ Realtime ส่วน Email ที่ส่งออกไปภายนอก Domain จะเป็น Multi IP Delivery

"ตัวแทน Google อย่างเป็นทางการ (The official partner of Google Cloud)"
ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace อย่างเป็นทางการที่ได้รับการแต่งตั้ง Reviewed by Technologyland on . Official Google Workspace Reseller โดยทีม Support ทั้งหมดที่ได้รับใบรับรองด้านความเชี่ยวชาญจาก Google Rating: 5.0
Trusted by

Experience you can trust