ถ้า Password Email ของคุณโดน Hack อย่างน้อยคุณก็ต้องรู้

Location Monitoring

เมื่อ hr@domain.com มีการ Login ในประเทศรัฐเซีย หาก Human ทำการ Monitor อยู่จะทราบดีว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งไม่ว่าใช้ Software ใดก็ไม่สามารถทราบเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินี้ได้

Awareness Center

เราจึงต้องมี Human ไว้เฝ้าระวังและตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดปกติที่ Software ทำไม่ได้ ซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้จำนวนมาก