ขอใบเสนอราคา

Business Email Email for Enterprise Cloud-based SSD Cloud Gate Best Support Highest Security Payment News & Events

Lab and Email Server Research Center Company Information Team and Management Our Awards and Certificate Our Customers Contact Technology Land Co.,Ltd.
TL Lab Company Teams Awards Customers Contact
ศูนย์พัฒนาและวิจัยระบบอีเมล์ หรือ Email Hosting

TL Email Lab & Research

เพราะว่าการติดต่อสื่อสารในกระบวนการทางธุรกิจถือเป็นระบบการสื่อสารหลักในยุคปัจจุบัน, ดังนั้น บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการ Mail Hosting จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม และ การวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ ทำลายขีดจำกัดในเทคโนโลยีอีเมล์ในยุคปัจจุบัน ให้มีขีดความสามารถในการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะ ด้านความปลอดภัยของระบบโดยรวม ข้อมูลอีเมล์ของลูกค้า ความเสถียร ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ปัญหา Spam และ ไวรัสในอีเมล์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่ทำให้เราต้องก่อตั้ง "TL Email Lab & Research" ขึ้นมาเพื่อคิดค้นและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ Email Hosting

 

ความสำเร็จของเราในระดับ นานาชาติ

 

 

Junk & Email Security

ทีมวิศวกรด้าน Email Hosting ระดับสูงของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้ทำการพัฒนาและวิจัยในหัวข้อ "ความท้าทายต่ออีเมล์ขยะ (Junk mail) และ ไวรัสที่ติดมากับอีเมล์" ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของลูกค้าและสร้างความรำคาญใจต่อการใช้งานระบบอีเมล์ในกระบวนการติดต่อสื่อสารในธุรกิจ โดยทีมวิศวกรของเราได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด กับ บริษัท SpamGuard ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Spam และ ความปลอดภัย ในระบบอีเมล์ อันดับ 1 ของโลก*[1]

มากกว่า 1 ปี หลังจากที่ทีมของเราได้ทำการพัฒนาและวิจัยจนได้ผลการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานระบบกรอง Spam และ Virus ของ Europe แล้ว ทาง TL ได้ทำการเปิดตัวสินค้าชื่อ "SpamGuard" โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้ทำการลงนาม กับ บริษัท SpamGuard ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในงาน"World Hosting Day 2014" ณ ประเทศสิงคโปร์*[2] โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ถือเป็น Client certificate ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวในเอเซียแปซิฟิก (ASPC)

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

 

 

Stability of Email Hosting

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเรื่อง "การสร้างความเสถียรภาพในระดับสูงสุด ต่อ Mail Hosting" เนื่องด้วยขีดจำกัดด้านวิศวกรรมในระดับ Hardware ต่อ Server ซึ่งมีผลและมีความสัมพันธ์ต่อเสถียรภาพของระบบ Mail Hosting โดยตรง การทำงานของ Hardware ในระบบสำรองนั้นยังไม่สามารถให้ผลที่แม่นยำและรวดเร็วมากพอ

ทีมวิศวกรรมได้ทำการนำระบบ Cloud Server Technology จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์เข้ากับ World Wide Server Stucture ของ TL, ซึ่งจากผลทดสอบพบว่าอัตราความแม่นยำ และ ความเสถียรภาพนั้นมากจนถึงระดับ 100%*[3] โดยได้มีการ Test Monitoring จาก Server ที่ทำการ Ping ในแต่ละสถานที่ทั่วโลกโดยจะพบอัตรา Downtime เฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับ Software เช่น Restart Server หรือ Service เท่านั้น

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

 

 

SSD Cloud Mail Hosting

ด้วยขีดจำกัดด้านความเร็วในการเรียกดูข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลใน Harddisk แบบจานหมุน และ โครงสร้างของระบบเครือข่ายในระดับภูมิภาคนั้นยังไม่สามารถประมวลผลได้รวดเร็วและรองรับการใช้งานของ Active User จำนวนมากและรักษาความเร็วในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างคงที่ รวมถึงยังมีการใช้ทรัพยากรของ Hardware อื่นๆภายใน Server เช่น CPU, RAM เป็นจำนวนมากในช่วงที่ User มีการใช้งานพร้อมๆกัน

ทีมวิศวกรได้นำ Solid storage (SSD) ควบรวมเข้ากับระบบ TL Cloud Technology*[4] ซึ่งเชื่อมโยงไปยัง Data Center ซึ่งเป็นที่ตั้งของระบบ Cloud หลักของ TL ในประเทศสิงคโปร์, ทางทีมวิศวกรและผู้บริหารของ TL ได้ดำเนินการพัฒนาในแต่ละ Step อย่างท้าทาย เป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน จนทำให้ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด สามารถผนวกการทำงานของ SSD เข้ากับ Cloud ในประเทศสิงคโปร์ได้สำเร็จโดยได้ทำการทดสอบ อัตราความคงที่ของความเร็วในแต่ละช่วงเวลาพบว่า สามารถให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน, และ ยังเป็นการทำงานในระบบ Cloud ซึ่งมีความเสถียรสูง จึงทำให้เราเปิดตัวสินค้า "SSD Cloud Mail Hosting" เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

 


หัวข้อที่เรากำลังวิจัยและพัฒนาอยู่

- การเรียกดู Log ของ Email ทั้งหมด จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความรวดเร็วและ Realtime


หัวข้อที่จะทำวิจัยและพัฒนาต่อในอนาคต

- การ Monitoring และ Notification แก่ User และ Admin หากพบพิรุดในการเข้าถึงข้อมูล
- อัตราความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล Email Hosting ของ Internet Service Provider (ISP) ในแต่ละช่วงเวลา ของประเทศไทย
- ความท้าทายและความเสี่ยงของผู้ประกอบการขนาดกลาง - ใหญ่ ในด้านความปลอดภัยใน Infra Network Stucture ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของการใช้งานอีเมล์ของพนักงาน


การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ยังได้มีการเชิญนักวิชาการเพื่อเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการตีพิมพ์ผลการวิจัยในงานประชุมด้านวิชาการนานาชาติที่ถูกจัดขึ้นในแต่ละประเทศทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เพื่อเผยแผ่ และ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับ Mail Hosting ที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์โดยตรง และ ยังสามารถลดมูลค่าความเสียหาย แก่บริษัทฯ ที่ใช้งานระบบอีเมล์ในกระบวนการทางธุรกิจได้ทั่วโลก


การตีพิมพ์ในสื่อภายในประเทศ

THE BEST EMAIL SOLUTION, Technology Land Co., Ltd. business email solution has no physical system installed, so it definitely saves your cost up to 70% compared to tradition email system. Technology Land Co., Ltd. solution also covers an on-site training to you and your staffs to use our email system effectively.

Ref: Bangkok Post - Business, 2013-06-17
อ่านข่าวนี้ฉบับเต็ม >>


 

ข้อมูลอ้างอิง
*[1] WHD.Global, Australia, Asia, Brazil, China, Japan, USA, Germany
*[2] SpamGuard will be participating at the largest industry
*[3] Pingdom Kopparbergsvägen 8 722 13 Västerås Sweden
*[4] Technology Land World Wide Server Structure

 

สอนใช้งานโปรแกรม Outlook สอนวิธีใช้โปรแกรม Thunderbird สอนวิธีใช้ email มือถือ Samsung สอนใช้งาน มือถือ iphone ipad

 

  ข้อมูลบริษัทฯ
เกี่ยวกับบริษัทฯ
TL.ORG
รางวัล
ลูกค้าของเรา
การชำระค่าบริการ
ติดต่อบริษัทฯ
ความปลอดภัยของข้อมูล
ใบรับรองความปลอดภัยสูงสุด
ความปลอดภัยในระดับนานาชาติ
TL Data Center
นโยบายการเข้าถึงข้อมูล
การเข้ารหัสลับ

การบริการ(Support)
Service Level Agreement
Live Chat
Call Center
Remote Support
Ticket
แหล่งความรู้
Outlook Comunity
Mail Server
Mail Hosting
Spam & Junk Mail
IP Blacklist
กิจกรรม
News & Events
Join our Facebook
Join our Google Plus
           
Technology Land Co.,Ltd.* รูปถ่ายในเว็บไซต์นี้, ใช้เพื่อโฆษณา ภาพถ่ายที่แสดงในหน้านี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
The connection to this website is encrypted with 256-bit encryption and the identity of Technolgy Land has been verified by SSL.
Level 29, The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand