ขอใบเสนอราคา

Business Email Email for Enterprise Cloud-based SSD Cloud Gate Best Support Highest Security Payment News & Events

Lab and Email Server Research Center Company Information Team and Management Our Awards and Certificate Our Customers Contact Technology Land Co.,Ltd.
TL Lab Company Teams Awards Customers Contact

Support Channels SLA Live Chat Call Center Remote
Support
Ticket
Support
Knowledge baseCall Center*


TL ได้นำอุปกรณ์และ Software ซึ่งนำเข้าจากประเทศเยอรมันนี, โดยใช้เทคโนโลยี "Cloud VOIP Technology", ที่ถูกออกแบบมาโดยใช้เบอร์โทรศัพท์แบบดิจิตอลจาก CAT (ผู้ให้บริการ Digital Number) เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ ถูกเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ VOIP Phone ของพนักงาน Call Center แต่ละท่าน, ทำให้การสนทนานั้นมีประสิทธิภาพ และ รองรับการโทรเข้าพร้อมๆ กัน หลายๆ สาย

เทคโนโลยีนี้ ยังได้มีสุ่มการบันทึกข้อมูลการสนทนาระหว่างลูกค้า และ พนักงานของเรา, เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป

อุปกรณ์ดังกล่าว ยังมีการเก็บ Log ข้อมูลการโทรเข้าทั้งหมด, และมีการแสดงเบอร์ โทรเข้า ไปยังเจ้าหน้าที่ของเราทันทีเมื่อมีสายเข้า, เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ระบบโทรศัพท์ สำรองพร้อมทำงาน
ที่ TL มีนโยบายที่จะไม่พึ่งพาระบบใดระบบหนึ่งมากเกินไป, ดังนั้น ระบบโทรศัพท์สำรองของเรา พร้อมใช้งานทันที เมื่อระบบ Call Center หลักนั้นมีปัญหาการใช้งาน
ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข
พนักงาน Call center ของเรา, พร้อมที่จะโอนสายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกร, ทีม Remote เพื่อให้ทุกปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาทางโทรศัพท์ถูกแก้ไขและได้รับคำแนะนำอย่างรวดเร็วที่สุด


   
หมายเหตุ:
  - Call Center จะให้บริการในช่วงวันและเวลาทำการเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่ Server มีปัญหาจะมีเจ้าหน้าที่ On Call 24x7
  - ช่วงเวลา ความเร็ว และ รูปแบบในการ Support อยู่ภายใต้เงื่อนไข (Support Conditions)
  - รูปถ่ายในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อโฆษณา ภาพถ่ายบางภาพที่แสดงในเว็บไซต์อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
   
   
  บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด, เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 0105551028207