ขอใบเสนอราคา

Email for Enterprise Cloud-based SSD Smart Admin Cloud Gate Best Support Highest Security Payment News & Events

Lab and Email Server Research Center Company Information Team and Management Our Awards and Certificate Our Customers Contact Technology Land Co.,Ltd.
TL Lab Company Teams Awards Customers Contact
  Smart
Admin
ระบบ cloud mail server Login
Log
ระบบ cloud mail server Conver
Log
ระบบ cloud mail server Email
Flow
ระบบ cloud mail server Full
Control
ระบบ cloud mail server Enterprise
Class
 

 

รู้ว่า User ใช้งานจากที่ใด
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ User ได้ ด้วยระบบ Login Log ที่จะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ User ใช้งานอยู่ ณ ที่ใด ไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่นอกประเทศระบบของเราก็สามารถติดตามได้ เช่นกัน
   
ทุก User ย้อนหลัง 3 เดือน
ข้อมูลการใช้งานต่างๆของ User จะถูกเก็บไว้ในระบบ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งคุณสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูย้อนหลังได้
   
ยี่ห้ออินเตอร์เน็ตที่ใช้ (ISP)
นอกจากแจ้งพิกัดที่ใช้งานแล้ว ระบบยังสามารถบอกถึงยี่ห้ออินเตอร์เน็ตที่ User ใช้งานได้อีกด้วย และสามารถรายงานเป็นกราฟเพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้งานได้
   
พิกัดทางดาวเทียมของ IP
ระบบของเราสามารถรายงานตำแหน่งพิกัดทางดาวเทียม Latitude, Longitude ของหมายเลข IP ที่ User ใช้งานได้ ซึ่งทำให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้งานของเจ้าของ IP ได้ ว่าเป็นการเข้าใช้งานที่ปลอดภัยหรือไม่
   
ปลอดภัยมากขึ้น
สถานที่ที่ใช้งาน Email สามารถบ่งบอกความผิดปกติของการใช้งาน Email ได้อย่างมาก เช่น sale@company.com มีการไป Login ในประเทศแถบแอฟิริกา ทั้งๆที่ sale ของคุณไม่เคยเดินทางไปเลย ทำให้เรารู้ว่ากำลังมีผู้ไม่หวังดี แอบเข้าใช้งานอยู่ เป็นต้น
   

 

ควบคุมการใช้งานอีเมล์ของพนักงาน Reviewed by Suwannee on . ระบบ Email ในองค์กรที่ดี ระบบนี้ช่วยให้สามารถรู้ว่าพนักงานแต่ละคนใช้งานอีเมล์ รับส่ง อีเมล์อย่างไร ช่วยให้เราอุ่นในและสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างดี Rating: 4.7
 
  ข้อมูลบริษัทฯ
เกี่ยวกับบริษัทฯ
TL.ORG
รางวัล
ลูกค้าของเรา
Email Lab
ความปลอดภัยของข้อมูล
ใบรับรองความปลอดภัยสูงสุด
ความปลอดภัยในระดับนานาชาติ
TL Data Center
นโยบายการเข้าถึงข้อมูล
การเข้ารหัสลับ

การบริการ(Support)
Service Level Agreement
Live Chat
Call Center
Remote Support
คู่มือการใช้งาน
สินค้าของเรา
MailDee SME
GoCloud
Cloud SSD
Smart Admin
ปัญหาของอีเมล์
Spam&Virus
Delaying
IP Blacklist
           
Technology Land Co.,Ltd.* รูปถ่ายในเว็บไซต์นี้, ใช้เพื่อโฆษณา ภาพถ่ายที่แสดงในหน้านี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
The connection to this website is encrypted with 256-bit encryption and the identity of Technolgy Land has been verified by SSL.
Support Center: Level 29, The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand