ขอใบเสนอราคา

Email for Enterprise Cloud-based SSD Smart Admin Cloud Gate Best Support Highest Security Payment News & Events

Lab and Email Server Research Center Company Information Team and Management Our Awards and Certificate Our Customers Contact Technology Land Co.,Ltd.
TL Lab Company Teams Awards Customers Contact
  Smart
Admin
ระบบ cloud mail server Login
Log
ระบบ cloud mail server Conver
Log
ระบบ cloud mail server Email
Flow
ระบบ cloud mail server Full
Control
ระบบ cloud mail server Enterprise
Class
 

ตั้งแต่ต้นทาง ไปถึง ปลายทาง
ระบบ Smart Admin ของเรายังสามารถรายงานข้อมูลอย่างละเอียดของอีเมล์ในแต่ละฉบับ โดยสามารถบอกถึง ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์, จังหวัด, ประเทศ และ ที่ตั้งของประเทศอีเมล์ต้นทางและปลายทางได้อย่างละเอียด
 
ชื่อคอมพิวเตอร์ผู้ส่ง
ระบบของเรายังสามารถแสดงรายชื่อคอมพิวเตอร์ผู้ส่ง (Computer Name) หากผู้ส่งเป็น User ของเรา ทำให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใดเป็นคนส่ง
 
พิกัดทางดาวเทียม IP ผู้ส่ง
ระบบยังสามารถบอกค่าพิกัดทางดาวเทียม คือ Latitude, Longitude ของเจ้าของ IP เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Mail Server ต้นทางของผู้ส่ง Email หรือที่ตั้งของ ISP IP รายนั้นๆ
 
ที่ตั้งประเทศผู้ส่งอีเมล์
ระบบยังสามารถบอกถึง จังหวัด เมือง และ ประเทศ ของที่ตั้ง Mail Server ผู้ส่ง โดยมีระดับความแม่นยำถึงระดับเมืองหรือจังหวัด เข่น กรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นต้น
 
ที่ตั้งประเทศผู้รับอีเมล์
ที่ตั้งของเครื่อง Mail Server ปลายทางยังถูกรายงานได้อย่างละเอียดผ่านหมายเลข IP ของ Email Server ปลายทางทำให้ทราบที่ตั้งของ Mail Server ปลายทางได้
 
ข้อมูลเว็บไซต์ผู้รับอีเมล์
ข้อมูลที่รายงานยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ ที่ตั้งของ Web Server ปลายทาง และ ผู้ให้บริการ Web Server, IP ปลายทางอย่างละเอียด

 

ควบคุมการใช้งานอีเมล์ของพนักงาน Reviewed by Suwannee on . ระบบ Email ในองค์กรที่ดี ระบบนี้ช่วยให้สามารถรู้ว่าพนักงานแต่ละคนใช้งานอีเมล์ รับส่ง อีเมล์อย่างไร ช่วยให้เราอุ่นในและสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างดี Rating: 4.7
 
  ข้อมูลบริษัทฯ
เกี่ยวกับบริษัทฯ
TL.ORG
รางวัล
ลูกค้าของเรา
Email Lab
ความปลอดภัยของข้อมูล
ใบรับรองความปลอดภัยสูงสุด
ความปลอดภัยในระดับนานาชาติ
TL Data Center
นโยบายการเข้าถึงข้อมูล
การเข้ารหัสลับ

การบริการ(Support)
Service Level Agreement
Live Chat
Call Center
Remote Support
คู่มือการใช้งาน
สินค้าของเรา
MailDee SME
GoCloud
Cloud SSD
Smart Admin
ปัญหาของอีเมล์
Spam&Virus
Delaying
IP Blacklist
           
Technology Land Co.,Ltd.* รูปถ่ายในเว็บไซต์นี้, ใช้เพื่อโฆษณา ภาพถ่ายที่แสดงในหน้านี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
The connection to this website is encrypted with 256-bit encryption and the identity of Technolgy Land has been verified by SSL.
Support Center: Level 29, The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand