ขอใบเสนอราคา

Email for Enterprise Cloud-based SSD Smart Admin Cloud Gate Best Support Highest Security Payment News & Events

Lab and Email Server Research Center Company Information Team and Management Our Awards and Certificate Our Customers Contact Technology Land Co.,Ltd.
TL Lab Company Teams Awards Customers Contact
  Smart
Admin
ระบบ cloud mail server Login
Log
ระบบ cloud mail server Conver
Log
ระบบ cloud mail server Email
Flow
ระบบ cloud mail server Full
Control
ระบบ cloud mail server Enterprise
Class
 

 

 

Log รับ - ส่ง Email
คุณสามารถทราบ Log การรับส่ง Email ของทุก User ว่ามีการส่งอีเมล์และรับอีเมล์จากใครบ้าง โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 3 เดือน
   
ใครส่งหาใคร
คุณยังทราบได้ง่ายๆว่า ใครส่ง Email ไปหาใครบ้าง เช่น sale@company ส่ง Email ไปหาใคร เมื่อไร และ รับอีเมล์จากใครบ้าง เป็นต้น
   
IP ของผู้ส่ง Email
ระบบยังเก็บ IP จริง (Public IP) ของผู้ส่ง Email ในกรณีที่เป็น User ของเรา ไว้ทุกๆฉบับที่ User มีการส่ง Email หาใครบ้าง
   
ชื่อคอมพิวเตอร์ที่ส่งเมล์
มากกว่านั้นระบบยังเก็บ Computer Name ของผู้ส่ง Email ที่เป็น User ของเรา และ ยังเก็บ Internal IP (Lan IP) ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บ Computer Name ได้
   
   
รับส่ง อีเมล์ จากประเทศใด

ระบบยังสามารถรายงานชื่อประเทศผู้ส่ง Email และ ประเทศที่ตั้ง Email Server ปลายทาง และ ยังวิเคราะห์ไปยั่งที่ตั้งของ Web Server ปลายทางด้วย ซึ่งยังรายงานข้อมูลเชิงลึก เช่น ISP, พิกัดดาวเทียม, ของผู้ที่เป็นเจ้าของ IP ด้วย

   

 

ควบคุมการใช้งานอีเมล์ของพนักงาน Reviewed by Suwannee on . ระบบ Email ในองค์กรที่ดี ระบบนี้ช่วยให้สามารถรู้ว่าพนักงานแต่ละคนใช้งานอีเมล์ รับส่ง อีเมล์อย่างไร ช่วยให้เราอุ่นในและสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างดี Rating: 4.7
 
  ข้อมูลบริษัทฯ
เกี่ยวกับบริษัทฯ
TL.ORG
รางวัล
ลูกค้าของเรา
Email Lab
ความปลอดภัยของข้อมูล
ใบรับรองความปลอดภัยสูงสุด
ความปลอดภัยในระดับนานาชาติ
TL Data Center
นโยบายการเข้าถึงข้อมูล
การเข้ารหัสลับ

การบริการ(Support)
Service Level Agreement
Live Chat
Call Center
Remote Support
คู่มือการใช้งาน
สินค้าของเรา
MailDee SME
GoCloud
Cloud SSD
Smart Admin
ปัญหาของอีเมล์
Spam&Virus
Delaying
IP Blacklist
           
Technology Land Co.,Ltd.* รูปถ่ายในเว็บไซต์นี้, ใช้เพื่อโฆษณา ภาพถ่ายที่แสดงในหน้านี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
The connection to this website is encrypted with 256-bit encryption and the identity of Technolgy Land has been verified by SSL.
Support Center: Level 29, The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand