ขอใบเสนอราคา

Business Email Email for Enterprise Cloud-based SSD Hosting Best Support Highest Security Payment News & Events

Highest Security

Get Secured by SSL Encrytion
Security
Certificate
Secured Data Center Staffs Secured Access Admin Secured Access Password Encryption


ที่ตั้งของ Server

1.ประเทศไทย CAT DATA CENTER
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

2.ประเทศไทย CSLOXINFO DATA CENTER
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

3.ประเทศออสเตรเลีย
Atmail Queensland Australia

4.ประเทศสหรัฐอเมริกา Texas
Data Foundry, Austin U.S.A.

5.ประเทศสิงคโปร์ (SSD Mail Server)
Evans Data Corporation (SGP1)

6.ประเทศเนเธอร์แลนด์ Amsterdam
Rokin 113-115, Netherlands

 


ข้อมูลที่ตั้ง Server: Data Foundry Texas

หนึ่งใน Data Center ที่ติดมาตรฐานระดับโลก "The 5 Pillars of a World-Class Data Center" ซึ่งถูกออกแบบมาให้อยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติน้อยที่สุด เช่น แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, คลื่น TSUNAMIS โดยมีที่ตั้งอยู่ใน AUSTIN รัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของ Server ของหน่วยงานที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก

 

 

ดูที่ตั้ง Server เราทั้งหมด คลิกที่นี่ >>

 

 


   
หมายเหตุ:
  - ที่ตั้งของ Server อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
  - ช่วงเวลา ความเร็ว และ รูปแบบในการ Support อยู่ภายใต้เงื่อนไข (Support Conditions)
  - รูปถ่ายในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อโฆษณา ภาพถ่ายบางภาพที่แสดงในเว็บไซต์อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
   
  บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด, เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 0105551028207