ด้วย Algorithm ที่มีความเสถียร
ทำให้ระบบ Email ทั้ง 2 ทำงานเป็นหนึ่งเดียว

Advance Algorithm

ด้วย Dual DNS ที่เร็วและเสถียรสูง เทคนิคการทำให้รับส่ง Email ด้วยความเร็วสูงซึ่งแทบจะ Realtime ส่งผลทำให้การใช้งาน Email 2 ระบบนั้นมีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

Dual DNS Technologies

Incoming Email Process

Email ขาเข้าทั้งหมดจะถูกวิ่งเข้าที่ระบบ G Suite และเมื่อไม่พบ User นั้นใน G Suite จะถูกส่งต่อมายังระบบ Cloud Email ซึ่งจะมี Firewall ป้องกันอีกชั้นหนึ่งและ Algorithm ที่ทำให้การรับ Email ภายใน Domain แทบจะ Realtime

Firewall Technologies

Outgoing Email Process

Email ทั้งหมดจะถูกส่งมาที่ Cloud Email และหากพบว่า User ปลายทางอยู่ในระบบ G Suite ระบบจะส่ง Email ฉบับนั้นโดยใช้เทคนิค One IP Direction ทำให้กระบวนการนั้นรวดเร็วแบบ Realtime ส่วน Email ที่ส่งออกไปภายนอก Domain จะเป็น Multi IP Delivery

"ตัวแทน Google อย่างเป็นทางการ (The official partner of Google Cloud)"
ตัวแทนจำหน่าย G Suite อย่างเป็นทางการที่ได้รับการแต่งตั้ง Reviewed by Technologyland on . Official G Suite Reseller โดยทีม Support ทั้งหมดที่ได้รับใบรับรองด้านความเชี่ยวชาญจาก Google Rating: 5.0
Trusted by

Experience you can trust