image

ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยด้านความปลอดภัย

Event  /  10 Jan, 2021

บริษัท เทคโนโยลีแลนด์ จำกัด ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยด้านความปลอดภัยในระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้

More
image

สวัสดีปีใหม่ 2020

Event  /  23 Dec, 2019

บริษัท ทีเอชนิค จํากัด ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด โดยนายธนเดช เป็นตัวแทนบริษัทฯ ให้การต้อนรับ

More
image

Email Security

Event  /  18 Nov, 2019

บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ ได้รับเกียรติให้อบรมหัวข้อ email security แก่บริษัท ที.ซี.ซีลลิ่ง แอนด์ ปั๊มปิ้ง จำกัด

More
image

.th reseller Meeting 2019

Event  /  6 June, 2019

บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมนาในหัวข้อ .th reseller Meeting 2019 ที่จัดสัมนาขึ้นโดยบริษัท Thnic

More
image

Email Security

Event  /  14 Mar, 2019

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้รับเกียรติให้ดำเนินการอบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

More
image

Secure Bangkok 2019

Event  /  21 Feb, 2019

บจก.เทคโนโลยีแลนด์ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ประเทศไทยยุค 4.0 เรื่องดูแลความปลอดภัยของข้อมูล

More
image

New Year 2019

Event  /  27 Dec, 2018

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ฝ่ายการตลาด บจก. เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด จัดกิจกรรมภายในฉลองวันปีใหม่ ณ บริเวณห้องรับแขกสำนักงานใหญ่

More
image

2019 Year of AI

Event  /  20 Dec, 2018

บจก.เทคโนโลยีแลนด์และทีมวิจัยกำลังเริ่มนำระบบ AI ที่เราพัฒนาขึ้นมา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าในการใช้งาน Email

More
image

Device Export Consortium

Event  /  30 Nov, 2017

เจ้าหน้าที่ บจก.เทคโนโลยีแลนด์ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีร่วมกับนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ในงาน Smart Device Export Consortium แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

More
image

อบรม Email Security ให้แก่ลูกค้า

Event  /  07 Nov, 2017

บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ให้การอบรมด้านความปลอดภัยของ Email แก่กลุ่มบริษัทในเครือ Globalseal ณ สำนักงานจังหวัดระยอง

More
image

Business Email Training Session

Event  /  24 Aug, 2017

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG แนะนำวิธีการใช้งานะบบอีเมลให้กับพนักงาน

More
image

Business Email Training Session

Event  /  02 Mar, 2017

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ ได้เข้าสอนการใช้งานระบบ Email แก่บริษัท อุดรเมดิคอล กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาลาลชั้นนำทั่วประเทศ

More
image

Business Email Training Session

Event  /  10 Jan, 2017

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด เข้าอบรมการใช้งานระบบอีเมลแก่บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ ผู้สร้างและพัฒนาโครงการ คอนโดมิเนียม

More
image

To Become A Business Partner

Event  /  03 Aug, 2016

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรร่วมธุรกิจกับ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้ดูแล Domain .TH ในประเทศไทย

More
image

Business Email Training Session

Event  /  09 May, 2016

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด เข้าอบรมการใช้งานระบบอีเมลแก่บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาพลาสติกอย่างครบวงจร

More
image

Business Email Training Session

Event  /  10 Jan, 2016

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด เข้าอบรมการใช้งานระบบอีเมลแก่บริษัท ฮอท พอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำ อาทิ Hotpot, Daidomon

More
image

New technologies sharing

Event  /  06 Oct, 2015

ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมงานสัมนาที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งทีมงานยังได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ จาก บริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก

More
image

Korea IT Business Meeting

Event  /  10 Sep, 2015

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานการประชุม Thailand-Korea IT Business Meeting ได้เข้าร่วมพบปะกับกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ จากประเทศเกาหลีใต้

More
image

To Become an Expert Provider

Event  /  05 Oct, 2014

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้รับใบรับรองจาก "SpamExperts Pte" ด้าน "Professional Email Security Services"

More
image

Joined World Hosting Day

Event  /  02 Sep, 2014

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน World Hosting Day ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Cloud Server ระดับโลกเข้าร่วมงาน

More
image

Technologyland.ORG

Event  /  10 Feb, 2010

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด จัดทำโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษา เครื่องมือแพทย์ แก่โรงเรียนและองค์กร ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นโครงการไม่แสวงผลกำไร

More
image

Email Security

Event  /  30 Sep, 2018

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้อบรมหัวข้อ Email Security เพื่อป้องกันการใช้งานระบบ แก่ บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด

More