ขอใบเสนอราคา

Business Email Email for Enterprise Cloud-based SSD Cloud Gate Best Support Highest Security Payment News & Events

Lab and Email Server Research Center Company Information Team and Management Our Awards and Certificate Our Customers Contact Technology Land Co.,Ltd.
TL Lab Company Teams Awards Customers Contact


Customers

ขับเคลื่อนธุรกิจไทย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการรักษาคำมั่นแก่ลูกค้าของเราทั้งหมด และ ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบ Email Hosting ที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ผู้นำตลาด Email Hosting ที่ดีที่สุดในเอเซียแปซิฟิค (ASPC) ทีมวิศวกรของเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารในธุรกิจของประเทศที่มี Email Active มากกว่า 100,000 Email ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ องค์กรขนาดเล็ก - องค์กรขนาดใหญ่ และ เราพร้อมที่จะรักษาคำมั่นของเราตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ชั้นนำในประเทศไทยรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ


Technology Land's Innovation

พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะมีเอกสารสัญญาการให้บริการ หรือ การโฆษณาถึงประสิทธิภาพของระบบและการให้บริการจะถูกเขียนไว้ดีแค่ไหนก็ตาม หากลูกค้าได้ใช้บริการระบบ Email ที่ไม่มีคุณภาพเมื่อใช้งานจริง เอกสารเหล่าหรือคำโษณาเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยและจะเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไม่มีค่า TL จึงให้ความสำคัญต่อการรักษาคำมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้คำโฆษณาที่สามารถทำได้จริง รวมถึงการใส่ใจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งยอมรับฟังถึงความผิดพลาดและนำข้อผิดพลาดเหล่านั้นไปปรับปรุงอยู่เสมอ, การมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม, การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศ และ บุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการอยู่เสมอ และหากคุณพบว่าเราให้บริการได้ไม่ดีพอโปรดบอกเราและเราพร้อมที่จะรับฟัง


กลุ่มลูกค้าบางส่วนที่ใช้งานกับเรา*

 

 

กลุ่มลูกค้าตามที่ตั้ง*

พื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ 30 % พื้นที่ชั้นนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล 30 %
นิคมอุตสาหกรรม 30 % อื่นๆ 20 %

 

กลุ่มลูกค้าแยกตามรูปแบบการจัดตั้ง*

บริษัทจำกัด และ มหาชน 99 % ห้างหุ่นส่วนจำกัด 0.8 %
คณะบุคคล 0.2 % บุคคลธรรมดา 0 %

 

กลุ่มลูกค้าแยกตามทุนจดทะเบียน*

> 1,000 ล้านบาท 7 % > 500 ล้านบาท 9 %
> 300 ล้านบาท 18 % > 100 ล้านบาท 16 %
> 10 ล้านบาท 20 % > 1 ล้านบาท 30 %

นโยบายการควบคุมข้อมูล
บริษัทฯ มีความเข้มงวดต่อข้อมูลลูกค้าในระดับสูงสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อไปยังบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากมีการร้องขอ และ ไม่สามารถให้ข้อมูลในลักษณะเจาะจงไปยังชื่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง บริษัทฯจะสามารถเผยแผ่ข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ ในลักษณะภาพรวมเท่านั้น ฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดถูกเข้ารหัสแบบ SSL EV 256 Bit ภายใต้ระบบความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการยืนยันตัวตนและได้ใบรับรองความปลอดภัยที่ได้รับการอนุมัติจาก GeoTrust USA. ข้อมูลเพิ่มเติม >>

 

หมายเหตุ:
- เครื่องหมายการค้าบางภาพลูกค้าของเราจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก, ผู้ดูแลระบบอีเมล์, ผู้ผลิตหลักให้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้านั้นๆ ซึ่งลูกค้าของเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นโดยตรง
- จำนวนตัวเลขของกลุ่มลูกค้าเป็นตัวเลขโดยประมาณ และ ไม่ได้เป็นข้อมูลล่าสุด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนอยู่ตลอดเวลา

 

 

  ข้อมูลบริษัทฯ
เกี่ยวกับบริษัทฯ
TL.ORG
รางวัล
ลูกค้าของเรา
การชำระค่าบริการ
ติดต่อบริษัทฯ
ความปลอดภัยของข้อมูล
ใบรับรองความปลอดภัยสูงสุด
ความปลอดภัยในระดับนานาชาติ
TL Data Center
นโยบายการเข้าถึงข้อมูล
การเข้ารหัสลับ

การบริการ(Support)
Service Level Agreement
Live Chat
Call Center
Remote Support
Ticket
แหล่งความรู้
Outlook Comunity
Mail Server
Mail Hosting
Spam & Junk Mail
IP Blacklist
กิจกรรม
News & Events
Join our Facebook
Join our Google Plus
           
Technology Land Co.,Ltd.* รูปถ่ายในเว็บไซต์นี้, ใช้เพื่อโฆษณา ภาพถ่ายที่แสดงในหน้านี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
The connection to this website is encrypted with 256-bit encryption and the identity of Technolgy Land has been verified by SSL.
Level 29, The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand